Organitzat pel C.E. Gerunda (Sub 2400 Fide)
Divendres del 21 d’Abril al 9 de Juny

1. Format, aparellaments i homologació.- El torneig es disputarà per Sistema Suís a vuit
rondes amb el programa SWISS MANAGER. Cal disposar de llicència en vigor de la
Federació Catalana d’Escacs. Obert homologat per la FCE, vàlid per elo català i per elo FIDE.
La ronda 1 es publicarà el mateix dia 21. No s’acceptaran reclamacions respecte els
aparellaments publicats excepte en els casos que l’equip arbitral consideri convenients.
2. Local de joc.- Centre Cívic Pla de Palau. C/Saragossa nº27 (Girona).
3. Horari. Presentació del jugador/a.- Inici de les partides a les 21h. A les 21:30 qualsevol
jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.
4. Dies de joc.-21/28Abril; 5/12/19/26 Maig; 2/9 Juny.
5. Ritme de joc.- 60 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.
6. Drets d’inscripció.- Quota general: 25 €. Es pagarà abans de l’inici, al mateix local de joc.
7. Forma d’inscripció.- Inscripcions a través del correu club@escacsgerunda.cat. Data límit:
19 d’abril al vespre. Número de places limitades, rigorós ordre d’inscripció.
8. Premis.-A efectes de trams s’utilitzarà el més gran d’entre “elo català” i “elo FIDE”+100
punts. Els premis de contingut econòmic no seran acumulatius.
Campió: 200 € + Trofeu.
Sots campió: 125 €
3r.Classificat: 75 €.
4t/5è/6è Classificat: Invitació Obert 2024
Premis per Edats i per equips: es determinaran a la 1a ronda, en funció del nº d’inscrits.
Campió trams d’elo (fins 1600; 1601-1800; 1801-2000): trofeu.
Premi “Terç Mig” 50€, sotscampió 30€.
Premi “Terç Baix”50€, sotscampió 30€.
Premi “Rookie” (millor nou federat 2023): trofeu.
El “Terç Mig” i el “Terç Baix” es determinaran dividint el nombre d’inscrits efectius (al final
1ªronda)entre tres i arrodonint a l’enter més proper (per exemple: 59 participants suposaria que
el Terç Mig el formarien del jugador 20è al 39è i el Terç Baix estaria format del 40è al 59è,
sense perjudici altes/baixes posteriors que ja no comportarien canvi entre Terç de cap jugador.
9. Lliurament dels premis.- L’atorgament de premis es realitzarà un cop acabada l’última
volta, el dia 9 de Juny.
10. Desempats.-Els desempats seran els següents:
a) Sonnenbern-Berger, b) Buchholz mitjà amb ajust FIDE c) Puntuació progressiva
acumulativa (fins a les últimes conseqüències) d) Buchholz total amb ajust FIDE e) Sorteig
L’ordre d’aquests desempats, excepte el sorteig, es sortejarà immediatament després d’acabar
l’última ronda. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.04.5
General Handling Rules – FIDE Handbook].
11. Apel·lacions.- Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit fins a una hora
després d’acabada la volta al Comitè d’Apel·lació (o a través de l’adreça
club@escacsgerunda.cat ). El Comitè estarà format pel director del torneig i tres jugadors/es
escollits/des durant la primera volta entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè
seran definitives i inapel·lables.
12. Ús dels telèfons mòbils.- En base a la reglamentació sobre aparells electrònics, introduir un
aparell en funcionament a la sala de joc serà sancionat amb la pèrdua de punt. L’ introducció
d’un element electrònic apagat a la sala de joc podrà ser objecte d’amonestació. Si és
imprescindible utilitzar el mòbil caldrà demanar permís a l’àrbitre del torneig.
13.Imatges i responsabilitat respecte els menors.- L’organització es reserva el dret
d’enregistrar i d’utilitzar imatges del campionat i dels seus participants. Els menors d’edat
durant el decurs de la prova romandran sota la responsabilitat dels seus pares i/o tutors.
14. Normativa.- Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la
normativa de la FCE i la FIDE per a torneigs oberts, supeditada en tot cas a la normativa
sanitària. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.
15. Avís: L’organització no es responsabilitza que la prova pugui coincidir alguna/es de les
rondes amb altres activitats dins del mateix edifici.
16. Web oficial.-www.escacsgerunda.cat